open source website builder

7 kwietnia 2018 konferencja
Psychoterapia - szansa rozwoju czy zagrożenie dla wiary?

zaprasza:
Jezuicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Duchowej   "Źródło" w Gliwicach

program

8.30-9.30 rejestracja
9.30 rozpoczęcie
9.40 konferencja 1 - ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Człowiek: cielesno-duchowy obraz Boga- Trójcy
10.45 przerwa na kawę
11.15-12.15 konferencja 2 - dr Maria John-Borys: Psychoterapia jako forma relacji międzyludzkiej 
12.15-13.45 obiad
13.45-14.45 konferencja 3 - ks. Robert Błotko: Psychologiczne uwarunkowania życia duchowego
14.45 krótka przerwa
15.00-16.30 panel dyskusyjny
16.30 zakończenie

o prelegentach

 • Maria John-Borys jest psychologiem, doktorem nauk humanistycznych. Wiele lat była nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest psychoterapeutką, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz rekomendowanym, przez to Towarzystwo, trenerem i superwizorem warsztatów psychologicznych i treningu interpersonalnego. Prowadzi psychoterapię, superwizję i szkolenia w ramach prywatnego gabinetu psychologicznego.
 • Ks. Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem archidiecezji katowickiej (w której odpowieda za przygotowanie kandydatów do diakonatu stałego) i teologiem (adiunktem Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego), posługuje jako kierownik duchowy (więcej informacji tutaj).
 • Ks. Robert Błotko jest prezbiterem archidiecezji katowickiej, ojcem duchownym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

informacje organizacyjne

 • miejsce: przy parafii MB Kochawińskiej, ul.Kopernika 63A, 44-117 Gliwice (budynek od strony ogrodu-wejście C)
 • ilość miejsc: ograniczona do 80 osób
 • koszt: koszt od osoby-170 zł przy zapisaniu się do końca lutego (zaliczka bezzwrotna 70zł), potem koszt wzrasta do 200zł (zaliczka 100zł)
 • zaliczkę należy wpłacić na konto:
  Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”  
  ul. Kopernika 63a  
  44-117 Gliwice  
  PKO Bank Polski 38 1020 2401 0000 0102 0176 8332
  tytuł wpłaty: "konferencja w Źródle" 

zapisy

 • Zapisy przyjmujemy do 4 kwietnia włącznie.
 • Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: zrodlo.jezuici@gmail.com
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
 • Uwaga: do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki (warunek przyjęcia zgłoszenia).

ŹRÓDŁO - JEZUICKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I DUCHOWEJ 

zrodlo.jezuici@gmail.com 

+48 797 907 685

Sanktuarium MB Kochawińskiej
ul. Kopernika 63a
44-117 Gliwice